اخبار و رویدادها

آموزش

آموزش


 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:

دکتر محمود سرکاری خرمی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی(مقطع ارشد): عصمت طاهری

کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی( مقطع دکتری): سعیده ایمن ارشادی