اخبار و رویدادها

انتخاب جناب آریالای دکتر اله کرم

انتخاب جناب آریالای دکتر اله کرم


انتخاب جناب آقای دکتر اله کرم به عنوان پژوهشگر برجسته و طرح پژوهشی برجسته در بیست و هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

در بیست هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران که روز دوشنبه 26/9/97 در محل تالار امینی دانشگاه تهران با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید، جناب آقای دکتر اله کرم استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد به عنوان پژوهشگر برجسته و طرح پژوهشی برجسته برگزیده گردیدند. 1