اخبار و رویدادها

انتخاب جناب آقای شیرازی

انتخاب جناب آقای شیرازی


انتخاب جناب آقای شیرازی به عنوان کارشناس پژوهشی نمونه در بیست هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

در بیست هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران که روز دوشنبه 26/9/97 در محل تالار امینی دانشگاه تهران با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید،جناب آقای شیرازی، کارشناس آزمایشگاه دگرگونی فازهای پیشرفته دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و معاون مرکز مشخصه یابی پیشرفته پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به عنوان کارشناس پژوهشی نمونه برگزیده گردیدند. 1