اخبار و رویدادها

انتصاب دکتر مهدی ملکان به عنوان رییس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

انتصاب دکتر مهدی ملکان به عنوان رییس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد


با حکم رییس دانشگاه تهران، دکتر مهدی ملکان، دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی، به عنوان  دانشکده  مهندسی متالورژی و مواد منصوب شد.

متن حکم رئیس دانشگاه تهران

احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت سه سال به عنوان رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس مذکور منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید. از جناب‌عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی، دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم در جهت نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید.