اخبار و رویدادها

بازدید

بازدید


بازدید دانشجویان مهندسی متالورژی و مواد از کارخانه های مس سرچشمه کرمان و گل گهر سیرجان، مورخ 10 و 11 اردیبهشت 98