اخبار و رویدادها

بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از صنایع جهت عقد قراردادهای پروژه های پژوهشی-کاربردی

بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از صنایع جهت عقد قراردادهای پروژه های پژوهشی-کاربردی


بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از صنایع جهت عقد قراردادهای پروژه های پژوهشی-کاربردی

جهت انجام طرح های پژوهشی-کاربردی مورد نیاز صنایع، بازدید هایی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد اکسین خوزستان و فولاد هرمزگان در بهمن ماه 1397 بعمل آمد و تبادل نظر هایی جهت عقد قرارداد در راستای رفع مشکلات فعلی صنعت از قبیل بهینه سازی ریخته گری و نورد گرم فولاد های مورد استفاده در ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز ترش صورت گرفت.  1