اخبار و رویدادها

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)


بازدید اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) 1

در راستای گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ضمن بازدید گروهی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) در تاریخ 18دی 1397، در نشستی با مدیران و کارشناسان این شرکت راهکارهای گسترش همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 1