اخبار و رویدادها

بازدید هیات دانشگاه UKM مالزی از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

بازدید هیات دانشگاه UKM مالزی از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد


 روز دوشنبه 25/10/96، هیات دانشگاه UKM مالزی به سرپرستی دکتر زین الدین ساجوری از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دیدن کرد. در این دیدار دکتر ازهری، دکتر غزالی، خانم ازهری و آقای عبدالحلیم از دانشگاه مذکور نیز آقای دکتر ساجوری را همراهی می کردند. از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد نیز آقایان دکتر رایگان (ریاست دانشکده)، دکتر شیبانی (معاون پژوهشی)، دکتر حیدرزاده سهی (سردبیر نشریه JUFGNSM)، دکتر حبیبی پارسا و دکتر مکملی حضور داشتند.

در ابتدای این دیدار، پردیس دانشکده های فنی و پتانسیل های آن توسط آقای دکتر زمانی معرفی گردید و از طرف مقابل نیز، آقای دکتر ساجوری ضمن معرفی دانشکده مکانیک و مواد دانشگاه UKM به توانایی های آن دانشکده پرداخته، خواستار ایجاد روابط علمی در حوزه های تبادل دانشجو و استاد در زمینه های مورد علاقه طرفین شد. تیم میزبان نیز با معرفی حوزه های پژوهشی فعال در دانشکده، ضمن استقبال از پیشنهادات تیم مالزی، عقد تفاهم نامه بین دو دانشکده را به عنوان گام اول در ایجاد همکاری علمی فی ما بین دانسته، علاقه مندی خود به ایجاد رابطه ای پایدار در حوزه های پژوهشی را اعلام نمود. در پایان، هیات مالزی از برخی از آزمایشگاه های دانشکده و امکانات مربوطه بازدید نمودند.