اخبار و رویدادها

برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه تهران توسط نهاد نانو در دانشگاه تهران

برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه تهران توسط نهاد نانو در دانشگاه تهران


برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه تهران توسط نهاد نانو در دانشگاه تهران

 

روز شنبه مورخ 8 دی ماه 97 در محل تالار رجب بیگی دانشکده فنی1 دانشگاه تهران سمینار مقدماتی آمادگی مسابقه ملی نانوفناوری برگزار گردید. مدرس این دوره دکتر اشکان ذوالریاستین از برترین مدرسان نانو در ایران. مباحث مطرح شده مقدمات نانوفناوری، تاریخچه نانو، خصوصیات و کاربردهای مقیاس نانو و... بوده و شرکت کنندگان آن دانشجویان رشته‌های مهندسی مواد، مکانیک، شیمی، پلیمر و عمران بوده اند. شرکت در این سمینار در راستای ترویج نانو برای نودانشجویان ورودی 97 مهندسی مواد و مکانیک رایگان بوده است.

برگزارکننده این دوره نهاد نانو انجمن علمی، تنها نهاد ترویجی نانو رسمی ستاد ملی توسعه نانوفناوری در دانشگاه تهران می‌باشد.  1