اخبار و رویدادها

برگزاری چهارمین دوره جشنواره پروژه های کارشناسی "روز پروژه"

برگزاری چهارمین دوره جشنواره پروژه های کارشناسی "روز پروژه"


چهارمین دوره جشنواره پروژه های کارشناسی "روز پروژه" در روز دوشنبه

 

مورخ 98/11/07 از ساعت 9 لغایت 11 در راهروی طبقه اول، روبروی سالن

 

آمفی تئاتر کوثر، برگزار می گردد.