اخبار و رویدادها

تماس با ما

تماس با ما


 

آدرس:خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان جلال آل احمد- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران-

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 

 

شماره تماس های آزمایشگاه ها و اعضای هیات علمی دانشکده