اخبار و رویدادها

دکتر محمد جحازی، عضو هیئت علمی وابسته جدید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

دکتر محمد جحازی، عضو هیئت علمی وابسته جدید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد


دکتر محمد جحازی، عضو هیئت علمی وابسته جدید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

دکتر محمد جحازی استاد تمام دانشکده مکانیک دانشگاه École de technologie supérieure (ETS) کبک (Québec) کانادا در بهمن ماه 1397 به عضو هیئت علمی وابسته جدید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد درآمد. تحقیقات وی در زمینه های تغییر شکل گرم فولاد های استحکام بالا و سوپر آلیاژ های پایه نیکل، تحولات ریزساختاری فلزات و آلیاژها در حین فرآیند های جوشکاری از قبیل جوشکاری اغتشاشی، بهینه سازی فرایند فورجینگ فولادهای آلیاژی، توسعه کامپوزیت های فلزی حاوی ذرات نانو و مدلسازی رفتار تغییر شکل فلزات می باشد.

1