اخبار و رویدادها

سخنرانی خانم ترک

سخنرانی خانم ترک


سخنرانی پژوهشگر پسا دکتری خانم دکتر نازنین بیات ترک با موضوع "اثر افزودن بر رفتار تغییر شکل منیزیم در دمای محیط و دماهای بالا" روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار گردید.1