اخبار و رویدادها

سخنرانی خانم دکتر حمیده خانبره

سخنرانی خانم دکتر حمیده خانبره


سخنرانی با موضوع

"Novel ferroelectrics: from materials design to realization in a range of energy harvesting applications‌‌‌‌‌‌‌"

توسط خانم دکتر حمیده خانبره در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار شد. 1