اخبار و رویدادها

سخنرانی پژوهشگر پسا دکتری آقای دکتر حمیدرضا عابدی برگزار شد.

سخنرانی پژوهشگر پسا دکتری آقای دکتر حمیدرضا عابدی برگزار شد.


 

سخنرانی پژوهشگر پسا دکتری با عنوان "طراحی ریز ساختارهای سلسله مراتبی در فولادهای سبک: توسعه زیرساختار، دوقلویی شدن و پیرکرنشی دینامیکی" مورخ 13 آبان ماه برگزار گردید.