اخبار و رویدادها

فراخوان برای شرکت در جشنواره بین الملل دانشگاه

فراخوان برای شرکت در جشنواره بین الملل دانشگاه


بدین وسیله از اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان عزیز دانشگاه تهران دعوت می شود بر اساس آئین نامه پیوست در صورت دارا بودن علاقه مندی، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به جشنواره بین الملل دانشگاه، اقدام و مدارک لازم را‬ در موعد مقرر به این دفتر ارسال نمایند. پس از انتخاب افراد واجدالشرایط و ارزیابی و امتیازدهی اولیه، در هیأت ممیزه پردیس، مستندات جهت بررسی به معاونت بین‌الملل دانشگاه ارسال خواهد شد. شایان ذکر است مدارک ارسالی الزاماً" می‌بایست با تائید ریاست محترم دانشکده و یا معاونت پژوهشی و توسط نماینده محترم بین الملل دانشکده مربوطه به دفتر بین الملل پردیس ارسال گردند.

مدارک لازم:

- تکمیل فرم برترین‌ها به همراه مستندات

ضمناً خاطر می‌شود جشنواره بین‌الملل دانشگاه به طور مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران در اوایل سال آتی برگزار می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی مناسب در این خصوص صورت گرفته و مدارک جمع‌آوری شده متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۱/‏۱۰/‏۹۸‬ ‬ از طریق نماینده بین‌الملل دانشکده به این دفتر تحویل گردد.

لازم به ذکر است مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

دانلود آئین نامه 

دانلود فرم1

دانلود فرم2

دانلود فرم3