اخبار و رویدادها

فرصت مطالعاتی داخل کشور

فرصت مطالعاتی داخل کشور


                                                      

 

لیست دانشجویانی که از سهمیه فرصت مطالعاتی داخل  استفاده نموده اند        

 

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

سهمیه استفاده شده

تاریخ تقریبی رفت

کشور مقصد

1

میثاق امینی

دکتر نادری محمودی

فرصت مطالعاتی داخل

بهمن 96

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2

علیرضا جاوید پرور

دکتر نادری محمودی

فرصت مطالعاتی داخل سال 97

بهمن 97

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3

خدیجه احمدی

 

دکتر سید ابراهیمی

فرصت مطالعاتی داخل سال 98

خرداد 98

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

                                                      

لیست دانشجویانی که از سهمیه فرصت مطالعاتی استفاده نموده اند:

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

سهمیه استفاده شده

تاریخ تقریبی رفت

کشور مقصد

کشور مقصد

1

امیر هادیان

دکتر زمانی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 95

اسفند 95

سوئیس

EMPA Materials Science and Technology

2

احد شفیعی

دکتر نیلی

سهمیه وزارت علوم سال 95

شهریور 95

کره

POSTECH

3

امیر صیفوری

دکتر سیدابراهیمی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 96

مرداد 96

کانادا

University of Victoria

4

پگاه دالوند

دکتر رایگان

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 96

اسفند 96

اسپانیا

University of Basque Country-UPV/EHU

5

روح اله یزدی

دکتر قاسمی

هزینه شخصی/ بار دوم

فروردین 97

انگلستان

University of LEEDS

6

مهدی صباغیان

دکتر محمودی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 96

تیر 97

کره

University of LUND

7

علیرضا رضائی

دکتر محمودی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 96

اردیبهشت 97

سوئیس

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne- EPFL

8

سید محمد مهدی حسینی اطهر

دکتر محمودی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 96

اردیبهشت 97

سوئد

KTH Royal institute of technology

9

یوسف علیزاد فرزین

دکتر بابائی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 96

مرداد 97

دانمارک

DTU

10

فهیمه انصاری چهارسوقی

دکتر شیبانی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 97

مهر 97

اسپانیا

Institute of catalysis and Petrochemistry

11

سمیه دشتی

دکتر رشچی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 97

آذر 97

کانادا

Queens University

12

زهرا لله گانی

دکتر سید ابراهیمی

سهمیه وزارت علوم سال 97

شهریور 98

سوئد

KTH Royal Institute of Technology

 

13

محمد حسن زاده سبلوئی

دکتر صارمی

سهمیه بین الملل دانشگاه 97

فروردین 98

لهستان

Wroclaw University of Technology

14

سیاوش بختیارنیا

دکتر شیبانی

سهمیه وزارت علوم سال 98

تیر 98

فرانسه

UTBM

15

سجاد برادری

دکتر نیلی

سهمیه بین الملل دانشگاه سال 98

شهریور 98

روسیه

Saint – Petersburg University