اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان ورودی 94 دکتری

قابل توجه دانشجویان ورودی 94 دکتری


قابل توجه دانشجویان ورودی 94 دکتری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

مطابق با آئین نامه اجرائی دوره دکتری، لازم است جلسه ای متشکل از اعضای کمیته هادی ( شامل اساتید راهنما، اساتید داور داخلی و استاد مشاور) را هماهنگ نموده و گزارشی از پیشرفت پژوهشی خود، در جلسه مذکور ارائه نمائید.

 

 

اداره تحصیلات تکمیلی دوره دکتری