اخبار و رویدادها

قطب علمی مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع

قطب علمی مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع


 

 

 

خوردگی فلزات سالیانه مبالغ زیادی از ثروت ملی هر کشور را در صنایع مختلف تلف می نماید. در ایران طبق بر آورد بعمل آمده یک پنجم در آمد خالص سرانه کشور بابت خوردگی فلزات مصرف می گردد. در نتیجه در شرایط کنونی کشور برای نیل به اهداف خودکفائی و صرفه جوئی در هزینه های وارد شده به هر واحد صنعتی نیاز مبرم به بررسی عوامل مختلف خوردگی و تشخیص مسائل مربوطه می باشد. با توجه به اینکه بخش قابل توجه خوردگی در کشور ما ایران در رابطه با صنایع انرژی و نیروگاهی است که صنایعی چون پتروشیمی٬ پالایشگاهها نفت و گاز، نیروگاهها و ... را در بر می گیرد، کاملا واضح و روشن است که بررسی خوردگی در شرایط مختلف صنعتی و ارائه روشهای نوین مهندسی سطح و جلوگیری از خوردگی برای کاهش خسارات حاصل از اهمیت زیادی بر خوردار است.

با استفاده از مهندسی سطح و به کارگیری روشهای مختلف در ایجاد پوشش ها، روکش های مختلف محافظ ( آلی٬ معدنی٬ فلزی و آلیاژی٬ با ساختارهای در مقیاس میکرو و نانو)،  می توان قطعات و مواد مختلف صنعتی را در مقابل محیط های مختلف خورنده مقاوم نمود. توسعه پوششها و بهینه نمودن آنها در مقابل شرایط حاد و محیط هائی از قبیل دماهای بالا٬ سایش٬ اکسنده، حل کننده و...موضوع اصلی پژوهشی این قطب علمی می باشد.

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد با توجه به داشتن تعدادی از اعضاء هیئت علمی کاردان و کارآمد با سابقه انجام طرح های علمی و کاربردی متعدد  برای صنایع مختلف کشور در زمینه های مهندسی سطح، خوردگی و حفاظت از فلزات تصمیم به ایجاد قطب علمی جدیدی تحت عنوان " مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع" نموده است با هدف توسعه و استفاده بهینه از روشهای مختلف جلوگیری از خوردگی از قبیل حفاظت کاتدی٬ حفاظت آندی٬ استفاده از پوشش ها و روکش ها و ترمیم سطح، ممانعت کننده های خوردگی٬ طراحی مناسب سامانه ها و استفاده و توسعه مواد مختلف در جلوگیری از خوردگی و حفاظت از آنها جهت پاسخگوئی به مسائل صنعت ایجاد نموده است.

قابل ذکر است که بعضی از اعضاء هیئت علمی قبلا در قطب علمی "مواد با کارایی بالا" فعالیت داشته اند و کارنامه درخشانی در آن قطب از خود بجای گذاشته اندکه حاصل آن چاپ بیش از 240 مقاله در نشریات معتبر بینالمللی، ارائه 315 مقاله در کنفرانسهای بینالمللی و ملی، ثبت 8 اختراع، انجام بیش از 30 طرح پژوهشی و برگزاری موفقیت آمیز دو دوره کنفرانس مواد فوق ریزدانه و نانو ساختار بوده است. امید است در قطب علمی جدید پیشنهادی با توجه به نیاز کشور به حفاظت از خوردگی در صنایع بتواند گام موثری در کاهش هزینه های خوردگی و خودکفائی صنایع بر دارد.

سرفصل برنامه های قطب علمی جدید تحت عنوان " مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع"  تهیه و ایجاد پوششها و روکش های جدید و ترمیم سطح با ساختارهای در مقیاس میکرو و نانو با کارآئی بالا از نقطه نظر مقاومت در برابر خوردگی در دماهای مختلف٬ مقاوم در برابر سایش٬ بهینه سازی پوششهای موجود در شرایط عملی٬ طراحی مناسب سامانه ها و انتخاب مواد قطعات مختلف در جهت کاهش خوردگی٬ توسعه و کاربرد مناسب بازدارنده های شیمیائی برای کاهش خوردگی٬ توسعه و کاربرد مناسب آلیاژهای در جهت حفاظت از خوردگی٬ استفاده از روشهای مناسب الکتروشیمیائی در جهت پایش خوردگی