اخبار و رویدادها

قطب علمی مواد با کارائی بالا

قطب علمی مواد با کارائی بالا


Center of Excellence of Materials for Low-Energy Consumption Technologies

رشد سریع جمعیت در طی سال های اخیر و در پی آن وابستگی به منابع سوخت فسیلی، عامل مهمی در بروز مشکلات زیست محیطی بوده است. مسایلی چون آب، انرژی و محیط زیست به بحران های جهانی تبدیل شده اند که آینده دولت ها و ملت ها را رقم خواهند زد. بی تردید، در صورتی که جوامع بشری نتوانند راه حلی برای این مشکلات پیدا کنند، در سراشیبی سقوط قرار خواهند گرفت. در این زمینه، مهندسین مواد نقشی تعیین کننده داشته و دارند چرا که غلبه بر هر یک از چالش های فوق الذکر نیازمند به کارگیری مواد و سیستم هایی کارا و سازگار با محیط زیست و در جهت رسیدن به فن آوری های کم مصرف انرژی است که بتواند در میان مدت و بلند مدت، ادامه حیات بشری را تضمین نماید. جایگزینی سوخت های فسیلی با مبدل های الکتریکی و ذخیره کننده های انرژی الکتروشیمیایی مانند پیل سوختی و هیدرید فلزی ایده ی نوید بخشی را در زمینه ی تامین انرژی و پیشرفت تکنولوژی ارائه می دهند. کاهش مصرف سوخت توسط سبک سازی قطعات به کار رفته، راهکار مناسب دیگری می باشد که به وسیله توسعه مواد پیشرفته ممکن است. ذخیره کننده های انرژی و مبدل های الکتریکی نه تنها به کاهش وابستگی به نفت و محصولات نفتی کمک می کنند، بلکه موجب ایجاد تنوع در اقتصاد جهانی نیز می شوند. امروزه، این فن آوری های نو نقشی محوری در توسعه کشورها دارند تا چالش خاصی را مرتفع نمایند. قطب علمی مواد در فن آوری های کم مصرف انرژی با تکیه بر متخصصین تراز اول کشور که در سطح جهانی مطرح هستند، دستیابی به اهداف ملی در حوزه فناوری های سبز، فن آوری های کم مصرف انرژی و سازگار با محیط زیست به کمک مواد پیشرفته را به عنوان هدف کلی خود در نظر گرفته است. حوزه‌های کاری قطب نیز به شکل زیر تعیین شده اند:

الف) سیستم‌های مرتبط با کاهش مصرف انرژی در خودرو (بهبود نسبت استحکام به وزن از طریق طراحی آلیاژ یا توسعه آلیاژهای جدید یا روش فرآوری، کاهش گازهای گلخانه‌ای، بهبود کیفیت باتری‌های خودروهای الکتریکی).

ب) تولید، ذخیره و انتقال انرژی (باتری‌ها، توربین‌ها، سلولهای خورشیدی، و ...)؛

 

 

تحقیقات بسیار وسیعی در زمینه کاری این قطب در جریان می باشد که در منابع اطلاع رسانی بانکهای اطلاعاتی به راحتی قابل دستیابی است. برخی از این فعالیت ها عبارتند از:

1- توسعه مواد مغناطیسی پیشرفته

2- ابداع روش های نوین در تولید پودر های فلزی و کامپوزیت های زمینه فلزی

3- توسعه فولادهای TRIP مورد استفاده در خودروهای مدرن

https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.140023

4- توسعه فولادهای TWIP مورد استفاده در خودروهای مدرن

5- مواد ذخیره کننده ی هیدروژن

6- توسعه باتری ها و جایگزینی استفاده از سوخت فسیلی

7- تحقیق و توسعه فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید

8- تدوین دانش فنی روش های نوین شکل دادن فلزات با رویکرد کاهش مصرف انرژی

9- بررسی فلزات شیشه­ای و ایجاد دانه­های با ابعاد نانو

10- ساخت آند باتری های لیتیمی بر پایه سیلیکون نانوساختار و ساخت کاتد باتری های لیتیمی بر پایه نانومواد اکسیدی

11- توسعه فولادهای دوفازی DP جهت سبک سازی خودرو، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی

https://doi.org/10.1007/s43452-020-00088-0

12- پیل های سوختی حالت جامد و الکترولایزرها

13- تولید سلولهای خورشیدی فوتوولتائیک، مواد فوتو کاتالیست، و مواد بایو کاتالیست

 

اعضای قطب به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

دکتر فرشاد اخلاقی: https://scholar.google.com/citations?user=ip40TyMAAAAJ

دکتر علی اصغر اکبری موسوی: https://scholar.google.com/citations?user=BHv7JCQAAAAJ

دکتر مسعود امامی: https://scholar.google.com/citations?user=1tfVCacAAAAJ

دکتر محمد حبیبی پارسا: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iQS676IAAAAJ

دکتر سعید حشمتی منش: https://meteng.ut.ac.ir/en/~sheshmat

دکتر عباس زارعی هنزکی: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jzkv29IAAAAJ

دکتر سید علی سید ابراهیمی: https://meteng.ut.ac.ir/en/~saseyyed

دکتر حسین عبدی زاده: https://scholar.google.com/citations?user=uZ6gLs4AAAAJ

دکتر ابوالقاسم عطایی: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=HpKsF4kAAAAJ

دکتر رضا محمودی: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=duBf4r0AAAAJ

دکتر حامد میرزاده سلطان پور: https://scholar.google.com/citations?user=1-0h_roAAAAJ

دکتر محمود نیلی احمد آبادی: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TY2eCEoAAAAJ

دکتر علی محمد هادیان: https://scholar.google.com/citations?user=AD3rBi4AAAAJ