اخبار و رویدادها

قطب علمی مواد با کارائی بالا

قطب علمی مواد با کارائی بالا


 

انتخاب مواد در شرایط سرویس دهی بسیار پیچیده و دشوار مستلزم استفاده از مواد با کارایی بالا می باشد. در این کاربـردها پژوهشگران علم مـواد با گرایش های متنـوع سعی در ابـداع مواد کارآمدی شامل آلیـاژهای فلزی، کامپوزیتها، سرامیکها و مواد مغناطیسی با استفاده از روش های گوناگون دارند. اکثر این مواد آلیاژهای استراتژیک و منحصر به تولید کنندگان خاص می باشد.

 

با استفاده از فرآیندهایی که منجر به ریزدانه سازی می گردد و یا استفاده از مواد دارای ساختاری در مقیاس نانو، خواص مواد به طور چشمگیری افزایش می یابد. لذا حرکت در مسیر شناخت و پژوهش پیرامون این مواد می تواند منجر به دستیابی به مواد با کارایی بالا فوق ریزدانه و نانو ساختار گردد. سر فصل های برنامه عبارتند از: تهیه و تولید مواد با کارایی بالا با تکیه بر استفاده از ذرات نانو و دانه های زیر میکرون، مشخصه یابی مواد مخصوصاً مواد ریز دانه، بهینه سازی مواد تولید شده و تبیین رابطه خواص مواد با اندازه دانه ها و ذرات.

 

وبگاه رسمی: cepmat.ut.ac.ir