اخبار و رویدادها

لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(دکتری)

لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(دکتری)


لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مقطع دکتری

 

مکان

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

استاد

عنوان درس

ردیف

 

۲۱۰

 

۹

 

۹۷/۰۳/۲۷

 

دکتر کاشانی بزرگ

 

شناسایی خصوصیات ذرات و ساختارهای نانو

 

۱

 

 

۲۰۴

 

۹

 

۹۷/۰۳/۲۹

 

دکتر سید ابراهیمی

 

فیزیک حالت جامد

 

۲

 

 

۲۰۸

 

۹

 

۹۷/۰۴/۰۹

 

دکتر عابدیان

 

ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

۳