اخبار و رویدادها

لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(کارشناسی)

لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(کارشناسی)


 

لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(کارشناسی)

زمان شروع

مکان امتحان

تاریخ امتحان

استاد درس

عنوان درس

۰۸:۳۰

۱۰۱

۲۷/۰۳/۱۳۹۷

دکتر بابائی

خواص فیزیکی مواد ۲

۰۸:۳۰

۱۰۲

۲۷/۰۳/۱۳۹۷

دکتر رشچی / دکتر صراف زاده

محیط زیست و بازیافت مواد

۱۴:۰۰

سالن

۲۷/۰۳/۱۳۹۷

دکتر ملکان

پدیده‌های انتقال

۱۴:۰۰

۱۰۱

۲۸/۰۳/۱۳۹۷

دکتر صارمی

روش‌های آنالیز مواد

۱۴:۰۰

۱۰۲

۲۸/۰۳/۱۳۹۷

دکتر زمانی

روش‌های آنالیز مواد

۰۸:۳۰

۱۰۲

۲۹/۰۳/۱۳۹۷

دکتر رشچی

هیدرومتالورژی

۰۸:۳۰

سالن

۲۹/۰۳/۱۳۹۷

مهندس خلیل زاده

مبانی مهندسی برق

۰۸:۳۰

۱۰۳

۲۹/۰۳/۱۳۹۷

دکتر پیش بین

اصول شکل دادن فلزات

۱۴:۰۰

۱۰۵

۲۹/۰۳/۱۳۹۷

دکتر الله کرم

زبان تخصصی

۰۸:۳۰

۱۰۲

۳۰/۰۳/۱۳۹۷

دکتر هادیان

مواد سرامیکی

۰۸:۳۰

۱۰۵

۳۰/۰۳/۱۳۹۷

دکتر سرکاری خرمی

اصول و فرایندهای اتصال

۱۴:۰۰

۱۰۵

۳۰/۰۳/۱۳۹۷

دکتر شیبانی

شیمی فیزیک

۱۴:۰۰

سالن

۳۰/۰۳/۱۳۹۷

دکتر اشراقی

کنترل فرآیندها

۰۸:۳۰

۱۰۱

۰۲/۰۴/۱۳۹۷

دکتر زارعی

خواص مکانیکی مواد ۱

۰۸:۳۰

۱۰۲

۰۲/۰۴/۱۳۹۷

دکتر آماده

بررسی‌های غیرمخرب

۱۴:۰۰

سالن

۰۲/۰۴/۱۳۹۷

دکتر بابائی

خواص فیزیکی مواد ۱

۱۴:۰۰

۱۰۱

۰۲/۰۴/۱۳۹۷

دکتر رومینا

خواص مکانیکی مواد ۲

۰۸:۳۰

۱۰۲

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

دکتر فرنوش

روش انتقال مطالب

۰۸:۳۰

۱۰۱

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

دکتر مکملی

سینتیک مواد

۱۴:۰۰

۱۰۱

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

دکتر سهی

مهندسی سطح

۱۴:۰۰

۱۰۲

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

دکتر سلطانی

مهندسی سطح

۱۴:۰۰

۱۰۵

۰۳/۰۴/۱۳۹۷

دکتر شیبانی

فولادسازی

۰۸:۳۰

۱۰۲

۰۴/۰۴/۱۳۹۷

دکتر نادری

مواد پلیمری

۰۸:۳۰

سالن

۰۴/۰۴/۱۳۹۷

دکتر اخلاقی

مواد کامپوزیتی

۱۴:۰۰

۱۰۲

۰۴/۰۴/۱۳۹۷

دکتر امامی / ملکان

اصول انجماد و ریخته گری

۰۸:۳۰

سالن

۰۵/۰۴/۱۳۹۷

دکتر زارعی

اقتصاد و مدیریت صنعتی

۰۸:۳۰

۱۰۲

۰۵/۰۴/۱۳۹۷

دکتر عبدی زاده

پیرومتالورژی

۱۴:۰۰

۱۰۵

۰۵/۰۴/۱۳۹۷

دکتر قمبری

متالورژی پودر

۰۸:۳۰

۱۰۲

۰۶/۰۴/۱۳۹۷

دکتر رایگان

ترمودینامیک

۰۸:۳۰

۱۰۳

۰۶/۰۴/۱۳۹۷

دکتر سیدابراهیمی

ترمودینامیک

۱۴:۰۰

۱۰۲

۰۶/۰۴/۱۳۹۷

دکتر دهقانیان

الکتروشیمی و خوردگی

۱۴:۰۰

۱۰۱

۰۶/۰۴/۱۳۹۷

دکتر الله کرم

پوشش دهی

۰۸:۳۰

۱۰۲

۰۹/۰۴/۱۳۹۷

دکتر راثی زاده

عملیات حرارتی

۰۸:۳۰

سالن

۰۹/۰۴/۱۳۹۷

دکتر کاشانی بزرگ

بلورشناسی

۰۸:۳۰

۱۰۵

۰۹/۰۴/۱۳۹۷

دکتر محمودی

شناخت و انتخاب مواد

۱۴:۰۰

۱۰۳

۰۹/۰۴/۱۳۹۷

دکتر کاشانی بزرگ

میکروسکوپ الکترونی

۱۴:۰۰

۱۰۲

۰۹/۰۴/۱۳۹۷

دکتر رومینا

استاتیک

۱۴:۳۰

سالن

۰۹/۰۴/۱۳۹۷

دکتر میرزاده

مقاومت مصالح