اخبار و رویدادها

مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی

مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی


اعضای مرکز

1- دکتر شهرام رایگان

2- دکتر فرشته رشچی

3- دکتر سعید شیبانی

4- دکتر ابوالقاسم عطائی

5- دکتر محمد مکملی

 

رییس مرکز

دکتر سعید شیبانی

 

فضا و امکانات واحد پژوهشی

شامل فضا و کلیه تجهیزات و امکانات موجود در چهار آزمایشگاه مرتبط با این حوزه فعالیتی مستقر در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد می‏شود که عبارتند از:

1- آزمایشگاه متالورژی استخراجی

2- آزمایشگاه هیدرومتالورژی

3- آزمایشگاه بازیافت مواد

4- آزمایشگاه فرآوری و سنتز مواد

 

اهداف و ماموریت

پتانسیل بالای صنایع متالورژی استخراجی در کشور شامل زمینه‏های پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی در صنایع مختلف مانند صنایع فرآوری، تولید و استخراج فلزات آهنی و غیرآهنی مانند آهن و فولاد، مس، آلومینیم، سرب و روی، طلا، منیزیم، تیتانیم و...، لزوم توجه به این حوزه پژوهشی را حایز اهمیت کرده است. به عنوان مثال اهداف کمی در چشم انداز 20 ساله در بخش صنایع معدنی و متالورژی استخراجی برای فولاد 55 میلیون تن، مس 440 هزار تن، و آلومینیوم 5/1 میلیون تن است که بیانگر ارزش بالای مباحث پژوهشی در این سه زمینه است. از طرف دیگر وجود منابع انرژی فراوان در کنار منابع معدنی در کشور ایران، تاکیدی دیگر بر پتانسیل بالای سرمایه گذاری و پیشرفت در زمینه متالورژی استخراجی در سال های آتی است. لازم به ذکر است با پیشرفت تکنولوژی استحصال و استخراج برخی فلزات و عناصر مانند عناصر نادر خاکی و فلزات با ارزش اهمیت راهبردی فراوانی دارد. همچنین امروزه با توجه به موضوع توسعه پایدار و جنبه های زیست محیطی، بازیافت و بازیابی از منابع ثانویه مرتبط با حوزه متالورژی استخراجی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لذا در راستای توسعه فعالیت های گروهی علمی و پژوهشی در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و فراهم کردن بستر مناسب برای ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت اهداف و ماموریت های زیر با تاسیس مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی دنبال می‏شود.

اهداف

  • توسعه فرآیند، فناوری و نوآوری‏های مرتبط با زمینه های پیرو و هیدرومتالورژی در استخراج و تولید فلزات آهنی و غیرآهنی و بازیافت در متالورژی
  • افزایش بهره‏وری فرآیندهای موجود در صنایع مرتبط در داخل کشور مانند صنایع تولید فلزات آهنی و غیرآهنی
  • بهبود و گسترش ارتباط صنایع بزرگ و کوچک موجود در زمینه متالورژی استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
  • بهبود و گسترش تعاملات بین المللی در حوزه متالورژی استخراجی

ماموریت

  • مدیریت و انجام پژوهش های کاربردی با توجه به پتانسیل علمی بالا و امکانات مطلوب موجود در مجموعه آزمایشگاه‏های موجود در این زمینه پیرو و هیدورمتالورژی و بازیافت مواد
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی در زمینه متالورژی استخراجی
  • ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در زمینه متالورژی استخراجی
  • همکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال در کشور در زمینه های مرتبط با متالورژی استخراجی
  • ایجاد ارتباط علمی با سایر دانشگاهها و موسسات بین المللی فعال در زمینه های مرتبط با متالورژی استخراجی
  •  برگزاری همایش و یا دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی با همکاری صنایع مرتبط در زمینه متالورژی استخراجی