اخبار و رویدادها

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


معاونت پژوهشی:    دکتر سعید شیبانی 

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی( مقطع دکتری):

 

 

  سعیده ایمن ارشادی