اخبار و رویدادها

هم اندیشی

هم اندیشی


به مناسبت روز دانشجو در آذر ماه 1397 جلسه پرسش و پاسخ بین دانشجویان،هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار شد

 

در این جلسه علل بی انگیزگی دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد هایی جهت بهبود انگیزه دانشجویان مطرح شد. کلیه نظرات دانشجویان توسط اعضای هیئت علمی حاضر در جلسه مکتوب و مقرر گردید که این پیشنهاد ها در جلسات  کیفیت و ارزیابی  دانشکده، مطرح و اقدامات لازم جهت بهبود انگیزه دانشجویان و وضعیت تحصیلی آنها صورت گیرد