جشنواره پژوهش و فناوری ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر رشچی از دانشیاری به استادی ارتقا عضویت دو آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی جشنواره پژوهش و فناوری ارتقای علمی نشریه بین المللی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد اساتید دانشکده کسب رتبه 151 دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در نظام رتبه بندی یو اس نیوز جلسه پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد با شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما درخشش بی نظیر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در سی‌امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جشنواره جایزه پروفسور وقار