اخبار و رویدادها

گرایش استخراج فلزات

گرایش استخراج فلزات


اهداف  گرایش :
با توجه به اهمیت و گسترش صنایع تولید فلزات در کشور اعم از تولید فولاد، مس، سرب، روی، آلومینیم و نیز فروآلیاژها، در دوره کارشناسی ارشد مهندسی استخراج فلزات در این زمینه تخصصی با بررسی مبانی علمی و تکنولوژی فرآیندهای تولید فلزات و پژوهش در این رشته تعریف می شود.
هدف از این دوره تربیت متخصصینی است که در زمینه استخراج فلزات و آموزش و پژوهش در این رشته صاحب نظر باشند، و بتوانند در صنایع تولید فلزات به بررسی مشکلات و حل آنها بپردازند و در انتقال تکنولوژی نیز موثر باشند.

طول گرایش :
طول مدت لازم برای اتمام این دوره بطور متوسط 2سال است. حداقل این مدت و حداکثر مجاز برای این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و دروس در 4 نیمسال ارایه می شود و زمان هر نیمسال 17 هفته و مدت تدریس یک واحد نظری 17ساعت، عملی 34 ساعت می باشد.