اخبار و رویدادها

گرایش جوشکاری

گرایش جوشکاری


طول گرایش :
طول مدت لازم برای اتمام این دوره بطور متوسط 2سال است. حداقل این مدت و حداکثر مجاز برای این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و دروس در 4 نیمسال ارایه می شود و زمان هر نیمسال 17 هفته و مدت تدریس یک واحد نظری 17ساعت، عملی 34 ساعت می باشد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
الف: طراحی و ارائه روشهای اتصالات مواد در ساخت و تولید بر مبنای استاندادردهای بین المللی.
ب: انجام آزمایشهای کیفی بر مبنای استانداردهای بین المللی وتعیین کیفیت قطعه کار.
ج: بررسی علل تخریب در اتصالات و ارائه روشهای مناسب برای جلوگیری از آنها.
د: بهینه سازی شرایط جوشکاری در واحدهای مختلف صنعتی و نوآوری در این زمینه.
ه: انجام فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی و صنایع کشور در رابطه با علوم و فنون اتصالات و کنترل کیفی و موضوعات جانبی آن.
و: تحقیق و نوآوری در مواد مصرفی جوشکاری(اتصالات) و آزمایشگاههای کنترل کیفی.
ز: استفاده از فرایندهای پیشرفته اتصالات به کمک کامپیوتر و ربات در صنایع کشور.