اخبار و رویدادها

گرایش ریخته گری

گرایش ریخته گری


اهداف  گرایش :
در این مجموعه مطالب و میاحث علمی و فنی مربوط به روشهای مختلف ریخته گری بعنوان بخشی از روشهای شکل دهی قطعات فلزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و عوامل موثر در چگونگی طراحی و ساخت قطعات و نیز بهینه سازی خواص آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. هدف از آموزش این مجموعه تربیت نیروی انسانی مشخص مورد نیاز مراکر صنعتی، تحقیقاتی و آموزشی می باشد.

طول گرایش :
طول مدت لازم برای اتمام این دوره بطور متوسط 2سال است. حداقل این مدت و حداکثر مجاز برای این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و دروس در 4 نیمسال ارایه می شود و زمان هر نیمسال 17 هفته و مدت تدریس یک واحد نظری 17ساعت و عملی 34 ساعت می باشد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
1- ابداع و تکامل روشهای ریخته گری بر مبنای استانداردهای بین المللی کیفیت
2- افزایش بهره وری واحدهای صنعتی ریخته گری در کشور
3- برنامه ریزی و زمینه سازی جهت انتقال تکنولوژی های پیشرفته ریخته گری
4- ترویج استفاده ار کامپیوتر در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور فعال در زمینه ریخته-گری
5- طراحی قطعات ریخته گری و انتخاب مواد و روش ریخته گری مناسب برای تولید آنها
6- بررسی علل ایجاد عیوب در قطعات ریخته گری و ارائه راههای مناسب برای رفع آنهت
7- تشکیل، هدایت و ارتقاء سطح علمی فنی آزمایشگاههای ریخته گری در صنایع و مراکر آموزشی و پژوهشی
8- طراحی و برنامه ریزی ذوب و ریخته گری آلیاژهای پیشرفته مهندسی
9- برنامه ریزی در جهت تقویت سطح علمی واحدهای صنعتی ریخته گری در کشور
13-تشکیل و هدایت واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع ریخته گری
14-طراحی و محاسبات سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری برای تولید قطعات ریخته گری بر مبنای اصول علمی جدید