اخبار و رویدادها

گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی


اهداف  گرایش :
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه تحقیقاتی می باشد که به منظور طراحی و بهینه سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه ریزی شده است. هدف از آموزش این مجوعه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکر تحقیقاتی، صنعتی و آموزش عالی می باشد.

طول گرایش :
طول مدت لازم برای اتمام این دوره بطور متوسط 2سال است. حداقل این مدت و حداکثر مجاز برای این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و دروس در 4 نیمسال ارایه می شود و زمان هر نیمسال 17 هفته و مدت تدریس یک واحد نظری 17ساعت، عملی 34 ساعت می باشد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
فارق التحصیلان این دوره می توانند در زمینه های تحقیقاتی ذیل فعالیت داشته باشند:
الف) طراحی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد
ب) تحقیق در روشهای ساخت بمنظور بهینه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی
ج) تحلیل تخریب مواد و ارائه روشهای مناسب برای جلوگیری از آن
د) انجام فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی کشور