اخبار و رویدادها

گرایش شکل دادن فلزات

گرایش شکل دادن فلزات


اهداف  گرایش :
دوره کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات مجموعه ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه تحقیقاتی می باشد که بمنظور تربیت متخصصینی در زمینه طراحی فرآیندهای شکل دادن، تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات در هنگام شکل دادن و کنترل ساختار جهت حصوص خواص مکانیکی بهینه برنامه ریزی شده است.

طول گرایش :
طول مدت لازم برای اتمام این دوره بطور متوسط 2سال است. حداقل این مدت و حداکثر مجاز برای این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و دروس در 4 نیمسال ارایه می شود و زمان هر نیمسال 17 هفته و مدت تدریس یک واحد نظری 17ساعت، عملی 34 ساعت می باشد.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
1- تحلیل و طراحی فرآیندهای شکل دادن فلزات از قبیل : آهنگری، نورد، اکستروژن، شکل دادن ورق و ...
2- تحلیل پارامترهای مختلف بر فرآیندهای شکل دهی فلزات
3- تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شکل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مکانیکی.
4- تحلیل قابلیت شکل پذیری و کارپذیری سرد و گرم فلزات و آلیاژها
5- پژوهش در زمینه روشهای شکل دهی از قبیل روشهای سریع شکل دهی، سوپرپلاستیک، ... و بکارگیری آنها در صنایع داخلی
6- همکاری در زمینه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی کشور
7- فعالیت در گروههای تحقیق و توسعه صنایع کشور