اخبار و رویدادها

"وبینار آموزشی "هفته خلاقیت در سرمایه انسانی

"وبینار آموزشی "هفته خلاقیت در سرمایه انسانی


شتابدهنده آی تک، کارن کراد و ایران پترواسکیلز با همکاری پلتفرم اینوونت، وبینار آموزشی با عنوان"هفته خلاقیت در سرمایه انسانی" را به شرح زیر:

شنبه: خودشناسی و برنامه ریزی توسعه فردی
یکشنبه: مدیریت استعداد
دوشنبه: چابک سازی
سه شنبه: تیم سازی و کار مؤثر تیمی
چهارشنبه: خودآگاهی و پروفایل فردی
پنج شنبه: مدیریت عملکرد

از روز شنبه ۲۵ مرداد لغایت پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.