اساتید متقاضی پذیرش پژوهشگر پسا دکتری به همراه طرح های پیشنهادی

                               

ردیف

نام استاد

اطلاعات تماس

طرح های پیشنهادی

1

 

دکتر الله کرم

akaram@ut.ac.ir

  1. آنالیز میکرو تخلیه های پلاسمایی با استفاده از تکنیک ویولت درخلال فرآیند اکسیداسیون الکترولیت پلاسمایی منیزیم

Plasma current analysis using wavelet transform during plasma electrolytic oxidation on ZX504 magnesium alloy.

 

  1. بررسی زیست سازگاری پوشش های PEO اعمال شده بر روی آلیاژ منیزیم ZX504

Study on bio-compatibility of plasma electrolyte oxidation coatings applied on ZX504 magnesium alloy.

 

  1. اعمال پوشش های هیدروکسی آپاتیت از طریق سل-ژل بر روی بسترهای منیزیای متخلخل ایجاد شده از طریق فرآیند اکسیداسیون الکترولیت پلاسمایی جهت کاربردهای زیست پزشکی

Sol-gel deposition of hydroxyapatite coatings on porous magnesia applied by PEO process for biomedical applications.

 

  1. بررسی خواص خوردگی و سایشی پوشش های کامپوزیتی PEO اعمال شده بر روی آلیاژ منیزیم ZX504

Tribology behavior of plasma electrolyte oxidation coatings applied on a biodegradable Mg-Zn-Ca alloy.

 

  1. بررسی خوردگی فرسایشی (erosion) پوشش های PEO اعمال شده بر روی آلیاژ منیزیم ZX504

Erosion-corrosion performance of nano magnesia coatings produced by plasma electrolyte oxidation on the magnesium alloy.

 

  1. پوشش­های کامپوزیتی Zn توسط PEO برای استفاده بر روی تجهیزات صنعتی و یا قطعات زیست سازگار

Zinc composite coatings via PEO used for either industrial equipment, automobile or body implants

  1. مدیریت ریسک برمبنای احتمالات و پیامدهای ناشی از هزینه­های خوردگی برای خطوط انتقال نفت/گاز

Integrity risk management versus corrosion probabilities and consequences for oil/gas transmitting pipelines

 

2

دکتر دهقانیان

cdehghan@ut.ac.ir

 

1- بهبود خواص سوپر خازنها

Improvement in supercapacitor properties

2- بهبود عملکرد پیلهای سوختی جامد

Improvement in performance of solid fuel cells

3- تحقیق در زمینه بیو متریالها

Research in biomaterial areas

 

3

دکتر رشچی

rashchi@ut.ac.ir

1- استخراج فلزات از منابع اولیه و ثانویه با روش های هیدرومتالورژی

Metal extraction using hydrometallurgy

2- استخراج فلزات از منابع کم عیار با روش بایوهیدرومتالورژی

Biohydrometallurgy

3- بازیافت فلزات

Recycling of metals

4

دکتر صارمی

saremi@ut.ac.ir

- High Temperature Coatings

- Thermal Barrier Coatings and Coatings

- Bio-compatible Materials

- New Generation of solar Cells.

- SCC of Biomaterials

5

دکتر ملکان

mmalekan@ut.ac.ir

1- شیشه فلزی حجمی

Bulk Metallic Glasses (BMGS)

2- آلیاژهای آنتروپی بالا

High – Entropy Alloys (HEAS)

3- شیشه فلزات حجمی آنتروپی بالا

High – Entropy Bulk Metallic Glasses (HEBMGS)

6

دکتر مهدی نواز

mehdinavaz@ut.ac.ir

1- مهندسی بافت

Tissue Engineering

2- مهندسی بافت قلب وعروق

Cardiovascular tissue engineering

3- سیستم های رهایش دارو

Drug Delivery Systems

4- اصلاح سطح بیومتریال ها

Biomaterials Surface Modification