اعضای هیات علمی

نمایش 43 نتیجه
از 1
 
فرشاد اخلاقی

فرشاد اخلاقی 

استاد
شماره تماس: 02182084087
اتاق: 112
پست الکترونیکی: 
سیدعلی اصغر اکبری موسوی

سیدعلی اصغر اکبری موسوی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084096
اتاق: 12
پست الکترونیکی: 
سعیدرضا الله کرم

سعیدرضا الله کرم 

استاد
شماره تماس: 02182084108
اتاق: 8
پست الکترونیکی: 
احمدعلی آماده

احمدعلی آماده (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02182084609
اتاق: 122
پست الکترونیکی: 
مسعود امامی

مسعود امامی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02182084083
اتاق: 107
پست الکترونیکی: 
علیرضا بابائی

علیرضا بابائی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084607
اتاق: 7
پست الکترونیکی: 
محمدرضا بیگلری

محمدرضا بیگلری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه سادات پیش بین

فاطمه سادات پیش بین 

استادیار
شماره تماس: 02182084065
اتاق: 138
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدحسن پیش بین

سیدمحمدحسن پیش بین 

دانشیار
شماره تماس: 02182084089
اتاق: 119
پست الکترونیکی: 
ناصر توحیدی

ناصر توحیدی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 09121006995 www.iisie.net (انیستیتوی آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد ایران)
اتاق: 213 اینستاگرام: www.instagram.com/ironsteelacademia/
پست الکترونیکی: 
محمد حبیبی پارسا

محمد حبیبی پارسا 

استاد
شماره تماس: 02182084069
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 
محمود حیدرزاده سهی

محمود حیدرزاده سهی 

استاد
شماره تماس: 02182084077
اتاق: 220
پست الکترونیکی: 
سعید حشمتی منش

سعید حشمتی منش (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایوب حلوائی

ایوب حلوائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02182084104
اتاق: 17
پست الکترونیکی: 
فرزاد خدابخشی

فرزاد خدابخشی 

استادیار
شماره تماس: 02182084127
اتاق: 13
پست الکترونیکی: 
چنگیز دهقانیان

چنگیز دهقانیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02182084103
اتاق: 111
پست الکترونیکی: 
جعفر راثی زاده غنی

جعفر راثی زاده غنی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084066
اتاق: 221
پست الکترونیکی: 
شهرام رایگان

شهرام رایگان 

استاد
شماره تماس: 02182084099
اتاق: 114
پست الکترونیکی: 
فرشته رشچی

فرشته رشچی 

استاد
شماره تماس: 02182084093
اتاق: 11
پست الکترونیکی: 
رضا رومینا

رضا رومینا 

استادیار
شماره تماس: 02182084097
اتاق: 219
پست الکترونیکی: 
عباس زارعی هنزکی

عباس زارعی هنزکی 

استاد
شماره تماس: 02182084072
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 
سیروس زمانی

سیروس زمانی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084613
اتاق: 9
پست الکترونیکی: 
سیدعلی سیدابراهیمی

سیدعلی سیدابراهیمی 

استاد
شماره تماس: 02182084091
اتاق: 120
پست الکترونیکی: 
محمود سرکاری خرمی

محمود سرکاری خرمی 

استادیار
شماره تماس: 02182084618
اتاق: 10
پست الکترونیکی: 
رضا سلطانی

رضا سلطانی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084067
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 
سعید شیبانی

سعید شیبانی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084068
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 
محسن صارمی

محسن صارمی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02182084071
اتاق: 224
پست الکترونیکی: 
حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده 

استاد
شماره تماس: 02182084085
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02182084084
اتاق: 113
پست الکترونیکی: 
محمد فرنوش

محمد فرنوش 

مربی
شماره تماس: 02182084092
اتاق: 117
پست الکترونیکی: 
حسن فرهنگی

حسن فرهنگی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084076
اتاق: 225
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا قاسمی منفردراد

حمیدرضا قاسمی منفردراد 

استاد
شماره تماس: 02182084095
اتاق: 115
پست الکترونیکی: 
محمد قمبری

محمد قمبری 

دانشیار
شماره تماس: 02182084073
اتاق: 222
پست الکترونیکی: 
سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ 

استاد
شماره تماس: 02182084105
اتاق: 227
پست الکترونیکی: 
رضا محمودی

رضا محمودی 

استاد
شماره تماس: 02182084074
اتاق: 226
پست الکترونیکی: 
حامد میرزاده سلطان پور

حامد میرزاده سلطان پور 

دانشیار
شماره تماس: 02182084080
اتاق: 110
پست الکترونیکی: 
محمد مکملی

محمد مکملی 

استادیار
شماره تماس: 02182084617
اتاق: 212
پست الکترونیکی: 
مهدی ملکان

مهدی ملکان 

دانشیار
شماره تماس: 02182084610
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح الله مهدی نواز اقدم

روح الله مهدی نواز اقدم 

استادیار
شماره تماس: 02182084619
اتاق: 16
پست الکترونیکی: 
رضا نادری محمودی

رضا نادری محمودی 

دانشیار
شماره تماس: 02182084075
اتاق: 18
پست الکترونیکی: 
محمود نیلی احمدآبادی

محمود نیلی احمدآبادی 

استاد
شماره تماس: 02182084078
اتاق: 121
پست الکترونیکی: 
علی محمد هادیان

علی محمد هادیان 

استاد
شماره تماس: 02182084079
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 
نمایش 43 نتیجه
از 1