آزمایشگاه مواد مغناطیسی

سرپرست آزمایشگاه: دکترعلیرضا بابایی
تلفن تماس: 02182084124
پست الکترونیکی: alireza.babaei@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1- عملیات حرارتی نمونه های مختلف با کوره جعبه ای / تیوبی تحت اتمسفر کنترل شده تا دمای °C1500
2- آسیاکاری نمونه های فلزی و سرامیکی
3- سنجش خواص الکتروشیمیایی
4- تهیه لایه نازک با روش ریخته گری نواری و چاپ صفحه ای
5- سنجش هدایت الکتریکی مواد
6- سنتز نانو مواد


تجهیزات و دستگاه ها:
1- کوره جعبه ای، °C 1000،1300،1500
2- کوره لوله ای (تیوپی) تا °C 1500
3- پرس سرد هیدرولیک
4- دستگاه پتانشیوستات
5- آون خشک کن
6- آسیای سیاره ای
7- آسیای فرسایشی (Attrition)
8- آسیای Jarmill،