آزمایشگاه ریخته گری

سرپرست آزمایشگاه: دکترمهدی ملکان
تلفن تماس: 02182084610
پست الکترونیکی: mmalekan@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1- آموزش آزمایشگاه ریخته گری به دانشجویان کارشناسی
2- همکاری در امور ریخته گری فلزات غیرآهنی و چدنها برای پروژهای دانشجویی در سطوح مختلف
3- سرویس دهی ریخته گری به متقاضیان خارج از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

تجهیزات و دستگاه ها:
1- کوره القایی فرکانس متوسط به ظرفیت 25، 50 و 100 کیلوگرم چدن
2- کوره ذوب بوته ای به ظرفیت 20 کیلوگرم آلومینیم
3- دستگاه و ابزار آلات مدلسازی
4- تجهیزات آزمایشگاه ماسه