آزمایشگاه مواد و انرژی های تجدید پذیر

نام سرپرست: دکتر علیرضا بابایی

شماره تماس آزمایشگاه:021۸۲۰۸۴124۶

ایمیل:  alireza.babaei@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

تستر باطری

تست الکتروشیمیایی دما بالا

کوره C 1000

کوره C 1250

کوره C 1500

کوره تیوبی (محیط های خلا- اکسید کننده و احیایی)

آون بزرگ- آون کوچک

پتانسیواستات- گالوانواستات/ سیستم گازرسانی

گلاوباکس

همزن مغناطیسی

آسیاب ریخته گری نواری

 

خدمات:

تست عملیات حرارتی ئر اتمسفرهای مختلف

بالمیل و جارمیل

تست باطری

تست پیل سئختی

ریخته گری نواری