اعضای هیات علمی

ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 82084084
اتاق : 113
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1761 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 2620 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، آزمایشگاه مواد مغناطیسی 1396←1398
  • ، عضو کمیته تحصیلات تکمیلی و پژوهشی 1392←1394
  • ، سرپرست آزمایشگاه مواد مغناطیسی 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیرهنگام ، متالوژی ومواد

1107 ← 1374

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1366

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1364

فعالیت های علمی