اعضای هیات علمی

ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084084
اتاق : 113
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2043 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 3106 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

پروفایل

  • آزمایشگاه مواد مغناطیسی 1396←1398
  • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی و پژوهشی 1392←1394
  • سرپرست آزمایشگاه مواد مغناطیسی 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

… ← 1364

کارشناسی ارشد ، تهران ، متالوژی ومواد

… ← 1366

دکتری ، بیرهنگام ، متالوژی ومواد

… ← 1374

فعالیت های علمی