اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084085
اتاق : 116
صفحه رخ نما
Scopus
 • 3239 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 4314 ارجاعات
 • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • معاون اداری و مالی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1395←1398
 • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←1397
 • مدیر طرح و توسعه تجهیزات پژوهشی پردیس دانشکده های فنی 1395←1397
 • سرپرست آزمایشگاه مواد و کامپوزیت های نانو ساختار 1394←1396
 • معاون اداری و مالی موسسه پژوهشی مپفن 1393←1395
 • سرپرست آزمایشگاه مواد و کامپوزیتهای نانوساختار 1392←1394
 • سرپرست آزمایشگاه مواد و کامپوزیتهای نانوساختار 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو ملی علوم کاربردی لیون ، مهندسی مواد

1372 ← 1376

M.S ، مدرسه عالی علوم سرامیکهای صنعتی لیموژ ، مهندسی مواد

1370 ← 1372

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی و مواد

1355 ← 1364

کلمات کلیدی