اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084085
اتاق : 116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2931 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3922 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی 8107287 2 01 هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی 8107287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/15 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1399
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پیرومتالورژی 8107362 3 01 | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی 8107287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1398/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی 8107287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1396
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1397/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی 8107287 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1395
پیرومتالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
علم و فن آوری شیشه ها 8107382 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:15) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4