اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084085
اتاق : 116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2987 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 4140 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرح های کاربردی