اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084085
اتاق : 116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3192 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸
Google Scholar
  • 4250 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.