اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084085
اتاق : 116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2474 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3361 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

افتخارات