اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084085
اتاق : 116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2931 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3922 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

افتخارات