اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084085
اتاق : 116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3239 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 4314 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها