اعضای هیات علمی

سعیدرضا الله کرم

سعیدرضا الله کرم،

استاد
  • مدیر گروه متالورژی شیمیایی
  • رئیس مرکز پژوهشی کاربردی خطوط لوله های انتقال نفت و گاز پردیس فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
خوردگی و حفاظت مواد | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 02182084108
اتاق : 8
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1371 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1827 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پروفایل

  • مدیر گروه متالورژی شیمیایی 1398←1400
  • عضو کیمته جذب و استخدام دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، امپریال کالج لندن ، علم مواد

1369 ← 1373

کارشناسی ارشد ، گیلدهول ، متالوژی ومواد

1365 ← 1367

کارشناسی ، گیلدهول ، فیزیک کاربردی

1361 ← 1365

فعالیت های علمی