اعضای هیات علمی

مسعود امامی

مسعود امامی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
ریخته گری | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084083
اتاق : 107
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2654 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 3472 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیرهنگام ، متالوژی ومواد

1107 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1111

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1365

فعالیت های علمی