اعضای هیات علمی

فرشاد اخلاقی

فرشاد اخلاقی،

استاد
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | ریخته گری
شماره تماس : 82084087
اتاق : 112
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1137 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
 • 1525 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

پروفایل

 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←1398
 • ، عضو هیات داوران سی و یکمین جشنواره بینالمللی خوارزمی 1396←1396
 • ، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی 1396←1398
 • ، سرپرست آزمایشگاه کامپوزیت 1395←1397
 • ، سرپرست آزمایشگاه انجماد 1395←1397
 • ، عضو کمیته تخصصی مهندسی متالورژی و مواد آموزش عالی 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شفیلد ، متالوژی ومواد

1366 ← 1370

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1354 ← 1358

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1352 ← 1356

فعالیت های علمی