اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ،

استاد
 • ، سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی
 • ، عضو شورای سیاستگزاری مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084105
اتاق : 227
صفحه رخ نما
Scopus
 • 939 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
 • 1212 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

پروفایل

 • ، عضو کمیته داوری نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1397←1397
 • ، عضو شورای سیاستگزاری مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته مواد 1396←1399
 • ، شرکت در جلسات دیرخانه قطب های علمی وزارت علوم به عنوان دبیر کمیته فنی مهندسی 1396←1397
 • ، کمیته داوری هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1396←1396
 • ، سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی 1395←1399
 • ، عضو کمیته داوری انتخاب پژوهشگران برتر پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور 1393←1393
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی 1393←1395
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام 1392←1394
 • ، عضو کمیته داوری چهاردهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران کشور 1392←1392
 • ، سرپرستی آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 1392←1394
 • ، تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 1392←1394
 • ، همکاری و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های فنی مهندسی شورای قطبهای علمی کشور به میزان هفتصد ساعت به عنوان دبیر کمیته تخصصی فنی مهندسی شورای قطب های علمی کشور 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، امپریال کالج لندن ، مهندسی مواد

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی متالوژی

1355 ← 1365

فعالیت های علمی