اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ

 • مدیر رشته مهندسی متالورژی و مواد پردیس البرز دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 02182084105
اتاق : 227
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1533 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 2023 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

پروفایل

 • عضو کمیته داوری بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده 1400←1400
 • عضو کمیته داوری بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1399←1399
 • مدیر رشته مهندسی متالورژی و مواد پردیس البرز دانشگاه تهران 1399←1401
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1398←1400
 • عضو کمیته داوری بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1398 1398←1398
 • عضو کمیته داوری نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1397←1397
 • مدیر گروه مهندسی متالورژی و مواد پردیس البرز دانشگاه تهران 1397←1399
 • عضو شورای سیاستگزاری مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته مواد 1396←1400
 • شرکت در جلسات دیرخانه قطب های علمی وزارت علوم به عنوان دبیر کمیته فنی مهندسی 1396←1397
 • کمیته داوری هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1396←1396
 • سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی 1395←1400
 • عضو کمیته داوری انتخاب پژوهشگران برتر پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور 1393←1393
 • عضو کمیته جذب و استخدام 1392←1394
 • عضو کمیته داوری چهاردهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران کشور 1392←1392
 • تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 1392←1394
 • سرپرستی آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 1392←1394
 • همکاری و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های فنی مهندسی شورای قطبهای علمی کشور به میزان هفتصد ساعت به عنوان دبیر کمیته تخصصی فنی مهندسی شورای قطب های علمی کشور 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، امپریال کالج لندن ، مهندسی مواد

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی متالوژی

1355 ← 1365

فعالیت های علمی