اعضای هیات علمی

فرزاد خدابخشی

فرزاد خدابخشی،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان ورودی سال 1398
  • مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
  • مدیر گروه فرآیندهای ساخت مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جوشکاری
شماره تماس : 02182084127
اتاق : 13
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2590 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3412 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه فرآیندهای ساخت مواد 1399←1401
  • مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1399←…
  • استاد مشاور دانشجویان ورودی سال 1398 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1389 ← 1393

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد-گرایش جوشکاری

1387 ← 1389

فعالیت های علمی