اعضای هیات علمی

فرزاد خدابخشی

فرزاد خدابخشی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جوشکاری
شماره تماس : 02182084127
اتاق : 13
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1296 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1509 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی